Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αθλητική Ψυχολογία

Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών

Κύκλοι Σεμιναρίων Ψυχολογικής Υποστήριξης Αθλητών και Αθλητικής Ψυχολογίας, που Απευθύνονται σε Αθλητές, Προπονητές, Σωματεία, Ομάδες, Στελέχη και Παράγοντες Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η αθλητική ψυχολογία μελετάει τους αθλητές, ως προς την συμπεριφορά τους και παρατηρεί τις μεθόδους που οδηγούν στην βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων τους και εφαρμόζει πρακτικές ώστε να αποτελεσματικά να υποστηρίζει αθλητές στην αθλητική τους ζωή. Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό, αντίστοιχα με τις φυσιολογικές δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοση του αθλητή. Οι δεξιότητες αυτές είναι η διαχείριση του άγχους, της διέγερσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη των συναισθημάτων, των εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, η καλλιέργεια του αυτοέλεγχου, η στοχοθεσία, η ολιστική επαφή με το σώμα και το νου κλπ.

Για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ψυχολογικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιούνται ψυχολογικές τεχνικές, τις οποίες πρέπει να εξασκούν συστηματικά οι αθλητές, όπως ακριβώς κάνουν με την πρακτική εξάσκηση του αγωνίσματός τους. Οι τεχνικές αυτές είναι η νοερή απεικόνιση, οι τεχνικές χαλάρωσης, ο αυτοδιάλογος, ο καθορισμός στόχων, ανάπτυξη της συνοχή της ομάδας και η ανάπτυξη προσοχής και αυτοσυγκέντρωσης.

Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι η αθλητική ψυχολογία απευθύνεται μόνο σε υψηλού επιπέδου αθλητές. Η ανάπτυξη των ψυχολογικών δεξιοτήτων πρέπει να γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη των φυσιολογικών δεξιοτήτων του νέου αθλητή. Ο αθλητής όσο μικρότερος είναι τόσο καλύτερα εξασκεί και αφομοιώνει τις ψυχολογικές τεχνικές, ώστε να έχει καλύτερη απόδοση.

Το έργο του αθλητικού ψυχολόγου δεν περιορίζεται μόνο στην υποστήριξη του αθλητή. Η αθλητική ψυχολογία έχει εφαρμογές γενικότερα στο περιβάλλον των αθλητών, όπως για παράδειγμα στους προπονητές και στους γονείς. Ο προπονητής που γνωρίζει τις αρχές τις αθλητικής ψυχολογίας, χειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις εντός και εκτός προπόνησης. Καθώς αποτελούν ένα βασικό πυλώνα στην ανάπτυξη του αθλητή ή της ομάδας, η υποστήριξη των προπονητών από έναν επαγγελματία ψυχολόγο θα έχει άμεσο όφελος στην ανάπτυξη των αθλητών. Επίσης, οι γονείς νέων αθλητών μπορούν να αποτελέσουν σημαντική ενίσχυση υποστηρίζοντας σωστά την προσπάθειά του αθλητή, λειτουργώντας ως ένα δευτερογενές υποστηρικτικό δίκτυο για τον αθλητή, εκτός της αθλητικής ζωής, συνδέοντας τον αθλητή με την καθημερινή ζωή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας (ΕΑΨ) υπηρεσίες που εμπίπτουν στο ρόλο του Συμβούλου Αθλητικής Ψυχολογίας είναι οι εξής:

 • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αθλητών ή αθλητικών ομάδων
 • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική προπονητών και γονέων αθλητών.
 • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ατόμων στο πλαίσιο προγραμμάτων άσκησης ή διατροφής.
 • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αθλητών με ειδικές ανάγκες.
 • Ψυχοδιάγνωση αθλητών (με ή χωρίς ειδικές ανάγκες) – ερμηνεία των αποτελεσμάτων ψυχοδιάγνωσης- καθορισμός πρόγνωσης και καθορισμός μεθόδων παρέμβασης.
 • Εκπαίδευση/ διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων όλων των επιστημονικών περιοχών της Αθλητικής Ψυχολογίας.

Ψυχολογική Υποστήριξη στον Αθλητισµό και την Άσκηση για Υγεία

Ψυχολογία αθλητών

Ψυχολογική Προετοιμασία

Παρόλο που η εξάσκηση ψυχολογικών δεξιοτήτων έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτή από αθλητές και προπονητές, υπάρχουν ακόμη αρκετές παρανοήσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

 • Λάθος 1: Αφορά μόνο σε αθλητές και αθλήτριες υψηλού επιπέδου. Αντίθετα, αθλητές κάθε επιπέδου μπορούν να ωφεληθούν στην απόδοσή τους μαθαίνοντας για παράδειγμα να ελέγχουν το στρες τους ή μαθαίνοντας να αυτοσυγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του αθλητή είναι η υψηλή κιναισθητική γνώση του σώματός του. Μέσα από εξειδικευμένες παρεμβάσεις, ένας αθλητής μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά κατακτώντας αυτή την γνώση για το σώμα του και αποφεύγοντας ορισμένα ψυχογενή “μπλοκαρίσματα”.
 • Λάθος 2: Ψυχολογική υποστήριξη χρειάζονται μόνο οι «προβληματικοί» αθλητές και αθλήτριες. Η αθλητική ψυχολογία δεν ασχολείται με αθλητές ή αθλήτριες με φανερά ή κρυφά ψυχολογικά προβλήματα σε τέτοιο βαθμό ώστε να παρεκκλίνουν του «φυσιολογικού». Αντίθετα, σκοπός της αθλητικής ψυχολογίας είναι να διδάξει στους αθλητές ψυχολογικές τεχνικές και δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του αγώνα και της προπόνησης και να αυξήσουν την απόδοσή τους.
 • Λάθος 3: Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να δώσει γρήγορες λύσεις. Για να είναι αποτελεσματικές οι τεχνικές απαιτείται μακροχρόνια και συστηματική εξάσκηση. Όπως ακριβώς κανένας αθλητής δεν μπορεί να τελειοποιήσει τις δεξιότητες του αγωνίσματός του με λίγες προπονήσεις και χρειάζονται χρόνια προπόνησης, έτσι και η εκμάθηση των ψυχολογικών δεξιοτήτων έρχεται μετά από μακροχρόνια προσπάθεια και συστηματική εξάσκηση.
Ψυχολογική υποστήριξη αθλητών
Κύκλοι Σεμιναρίων Ψυχολογικής Υποστήριξης Αθλητών και Αθλητικής Ψυχολογίας, που Απευθύνονται σε Αθλητές, Προπονητές, Σωματεία, Ομάδες, Στελέχη και Παράγοντες Αθλητισμού

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης Αθλητών

Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους ενδιαφερόμενους τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα της αθλητικής ψυχολογίας και κινησιολογίας, αλλά και να μεταφράσει τα ευρήματα αυτά σε εφαρμόσιμες πρακτικές οδηγίες για προπονητές/τριες, αθλητές/τριες, αθλητικούς φορείς, ομάδες και παράγοντες κάθε επιπέδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεφάλαια αθλητικής ψυχολογίας και ασκήσεις εφαρμογής, καθώς και τμήματα με πρακτικές υποδείξεις. Όλο το πρόγραμμα είναι πολύ φιλικό και ευχάριστο για τους ενδιαφερομένους. Τέλος όλη η εφαρμογή του περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες πηγές της αθλητικής ψυχολογίας και κινησιολογίας.

Μερικά από τα θέματα που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ψυχολογικής προετοιμασίας αθλητών
 • Η εξάσκηση των αθλητών σε ψυχολογικές δεξιότητες
 • Η αντιμετώπιση του αγωνιστικού άγχους
 • Η αναγνώριση και η ρύθμιση των συναισθημάτων
 • Η επαφή με το σώμα, η εξερεύνηση ψυχοσυναισθηματικών αιτιών που ανακόπτουν την εξέλιξη
 • Η εξάσκηση σε τεχνικές χαλάρωσης
 • Η βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης στην προπόνηση και στον αγώνα
 • Μέθοδοι αποτελεσματικής ηγεσίας και επικοινωνία
 • Μέθοδοι παρακίνησης των αθλητών
 • Η ψυχολογία των αθλητών με κινητικές ιδιαιτερότητες

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε προπονητές και σε αθλητές και αθλήτριες. στίβου, αλλά και σε αθλητικές ομάδες και φορείς αθλητισμού. Παρουσιάζει ιδέες και τεχνικές για την ψυχολογική προετοιμασία και το ανέβασμα των αθλητών.

Η καλή ψυχολογία είναι σκληρή δουλειά και κατάκτηση του ίδιου του αθλητή ή της αθλήτριας, όμως στην δουλειά αυτή οι προπονητές και οι αθλητικοί ψυχολόγοι μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Επειδή στον αγώνα ο αθλητής είναι ουσιαστικά μόνος του, το σώμα του, το πνεύμα του και η καλή του ψυχολογία ελέγχονται μόνο από τον ίδιο και από κανένα άλλο. Για το λόγο αυτό ο αθλητής πρέπει να μάθει να ελέγχει τον εαυτό του.

Το πρόγραμμα αυτό στήθηκε για να βοηθήσει τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές τους. 

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα ξετυλίγονται επίσης  ιστορίες και βιώματα, και θα παρουσιάζονται καταστάσεις τις οποίες ζει κανείς καθημερινά στο γήπεδο, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει, να προσπεράσει ή να ξεπεράσει, όταν βρίσκεται στο δρόμο της υπεροχής στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή.

Το περιεχόμενο ενός προγράμματος ψυχολογικής προετοιμασίας αθλητών

Το παρακάτω κείμενο είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 10: Εξάσκηση
και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων (σελ. 193-212) του βιβλίου
«Ψυχολογκή υπεροχή στον αθλητισμό» (Θεοδωράκης, Γ., Γούδας, Μ., &
Παπαιωάννου, Α.). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη

Μιλώντας για ένα πρόγραμμα εξάσκησης θα πρέπει να προβούμε στο διαχωρισμό μεταξύ ψυχολογικών τεχνικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων.

Με τον όρο ψυχολογικές δεξιότητες εννοούμε χαρακτηριστικά τα οποία προσδοκούμε να αναπτύξει ο αθλητής, ενώ με τον όρο
ψυχολογικές τεχνικές εννοούμε τις διαδικασίες εξάσκησης μέσω των οποίων μπορούν να αναπτυχθούν οι ψυχολογικές δεξιότητες.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει παραδείγματα ψυχολογικών τεχνικών και δεξιοτήτων.

Ψυχολογικές τεχνικές και κατηγορίες ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό
(προσαρμογή από Vealey, 1988).

Ψυχολογικές Τεχνικές

 • Καθορισμός στόχων
 • Νοερή απεικόνιση
 • Χαλάρωση
 • Έλεγχος σκέψης
 • αυτοδιάλογος

Βασικές ψυχολογικές δεξιότητες

 • Θέληση
 • Αυτοεκτίμηση
 • Αυτοπεποίθηση
 • Αυτό-επίγνωση

Ψυχολογικές δεξιότητες απόδοσης

 • Ιδανικό επίπεδο σωματικής διέγερσης
 • Ιδανικό επίπεδο πνευματικής διέγερσης
 • Ιδανική εστίαση προσοχής

Διευκολυντικές ψυχολογικές δεξιότητες

 • Δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων
 • Οργάνωση του τρόπου ζωής

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ψυχολογικών δεξιοτήτων, οι οποίες επιδιώκεται να αναπτυχθούν σε προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε αθλητές. Από αυτές μόνο η κατηγορία «δεξιότητες απόδοσης» εστιάζεται αποκλειστικά στην αγωνιστική διαδικασία. Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες περιέχουν δεξιότητες, οι οποίες ξεφεύγουν από τα στενά αθλητικά πλαίσια και έχουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ζωής του αθλητή ή της αθλήτριας.

Έτσι τα περισσότερα προγράμματα εξάσκησης ψυχολογικών δεξιοτήτων αθλητών και αθλητριών έχουν ως στόχο την ολιστική ανάπτυξη του ατόμου και του δυναμικού του και δεν σκοπεύουν αποκλειστικά στην αύξηση της αθλητικής απόδοσης.

Ένα πρόγραμμα εξάσκησης μπορεί να έχει ως στόχο την ανάπτυξη ή βελτίωση ενός ή περισσότερων ψυχολογικών δεξιοτήτων. Αυτό καθορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του αθλητή ή της αθλήτριας στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως από την αρχή του προγράμματος να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για βελτίωση του αθλητή σε συγκεκριμένους τομείς.

Είναι συχνό λάθος ο προπονητής ή ο αθλητής να περιμένουν από ένα πρόγραμμα να διορθώσει τα πάντα και να επιφέρει βελτίωση σε όλες ανεξαιρέτως τις ψυχολογικές δεξιότητες.

Το ποιες τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν και με ποιόν τρόπο είναι θέμα της προσέγγισης την οποία χρησιμοποιεί ο αθλητικός ψυχολόγος καθώς και των πρακτικών περιορισμών χρόνου που συνήθως υπάρχουν.

Ψυχολογική υποστήριξη αθλητών

Ψυχολογική υποστήριξη σε αθλητές από την ομάδα μας

Ψυχολογική στήριξη στους αθλητές, με δωρεάν την πρώτη επικοινωνία προσφέρει η “ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ”

Στην “ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ” έχουμε δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης αθλητών, που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των αθλητών που κάνουν ατομικά αγωνίσματα όσο και των αθλητικών ομάδων.

Η Κατερίνα Γαστεράτου, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια της “ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ”, έχει μία μακρά πορεία στον αθλητικό χώρο, με πάνω από 15 χρόνια αθλητικής παρουσία σε πανελλήνιες και διεθνείς οργανώσεις, με βαλκανικές νίκες και αντιπροσώπευση στην Εθνική ομάδα Στίβου.

Έχοντας ως εφόδια τις γνώσεις από την Ψυχολογία, τις μεθόδους και τους τρόπους στοχοθέτησης και βελτίωσης της απόδοσης, της ψυχολογικής υποστήριξης και διερεύνησης των ψυχοσυναισθηματικών δυνατοτήτων και συνδυάζοντας τις βιωματικές εμπειρίες από την εξάσκηση της σωματικής ψυχοθεραπείας – δραματοθεραπείας, όπου στοχεύει στην αναγνώριση των συναισθημάτων σε σωματικό επίπεδο, την κινησιολογική ανάπτυξη μέσω της δουλειάς με το σώμα και την σύνδεση του με τις εντολές του νου, προσφέρει εξατομικευμένες συνεδρίες σε αθλητές, ομάδες και προπονητές.

Η προσωπική εμπειρία της ψυχολόγου Κατερίνας Γαστεράτου και η επαφή που διατηρεί με αθλητές και προπονητές παγκοσμίου επιπέδου στον χώρου του αθλητισμού, αποτελούν διαρκή εφόδια ανατροφοδότησης και εξέλιξης της προσωπικής της πρακτικής.

Οι στόχοι της συνεδρίας σε κάθε αθλητή, προπονητή ή ομάδα, θα είναι διαφορετικοί. Ωστόσο ένας παραμένει κοινός: η βέλτιστη και συνολική απόδοση του αθλητή, της ομάδας, του προπονητή. Η ενίσχυση, η ενδυνάμωση και η εξέλιξη στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Εσύ γιατί να μην έχεις αυτή την ευκαιρία για την δική σου εξέλιξη ως αθλητής ή προπονητής;

Βρες τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω και κάλεσέ μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Είμαστε εδώ για εσένα.

Κατερίνα Γαστεράτου
Ψυχολόγος (ΜΑ) - Ψυχοθεραπεύτρια

Κλείστε ένα Ραντεβού

Προγραμματίστε ένα Ραντεβού. Επιλέξτε Ημερομηνία και ώρα που σας εξηπηρετεί καλλύτερα. Δώστε τα σωστά σοιχεία στην φόρμα και θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα για επιβεβαίωση και επικύρωση του ραντεβού σας.

Κλείστε ένα Ραντεβού

Προγραμματίστε ένα Ραντεβού. Επιλέξτε Ημερομηνία και ώρα που σας εξηπηρετεί καλλύτερα. Δώστε τα σωστά σοιχεία στην φόρμα και θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα για επιβεβαίωση και επικύρωση του ραντεβού σας.
Πατήστε οπουδήποτε στην εικόνα...